Historie haven

Onze vereniging is opgericht in 1976. De oprichtingsvergadering was op 3 december 1975. Er waren toen 24 leden aanwezig. De inleg van alle leden bedroeg fl 10,- maar dat geld ging al snel op aan papier, postzegels en dergelijke kosten. Ons eerste plekje, een verzameling primitieve aanlegplekjes, was in de dode Maasarm onder aan de Maasbandijk te Niftrik, net vóór de toenmalige camping van Bertus de Wild. Later zijn we een paar honderd meter opgeschoven tot voorbij de camping, ter hoogte van cafe-restaurant Hoogeerd. De steigers hadden bij harde zuid-Westenwind weinig beschutting en er konden vrij forse golven gaan lopen in het verlengde van de dode Maasarm.

Eind jaren ’80 werd duidelijk dat de industrie in de Loonse Waard geen prioriteit meer had. In 1992 ging de kogel definitief door de kerk; ook de provincie ging akkoord met een wijziging van het bestemmingsplan. Nu kwamen er mogelijkheden om de haven te verplaatsen . . . .

Een grootschalige ontgronding van de Loonse Waard kwam op gang. Een groot deel van het schierei­land werd afgegraven. Hoe meer water en recreatiegebied hoe beter natuurlijk.
De gemeente Wijchen heeft de Grontmij toen een inrichtingsplan laten opstellen voor de Loonse Waard na de ontgronding. In dat plan, dat uitging van een recreatieve bestemming, was ruimte gereserveerd voor jachthavens. De belangrijke nutsvoor­zieningen, stroom, water en riolering kwamen in de maanden oktober en november van 1992 al tot stand. Onze buren, ZRMV De Batavier, die al in 1968 van het Meertje in Nijmegen verhuisden naar de huidige lokatie, waren hier natuurlijk heel blij mee.

Voor ons werd een plaats gerealiseerd achter de jachthaven van De Batavier, helemaal aan het einde van de dode Maasarm. Vooruitlopend op de reali­se­ring heeft de gemeente zich bereid getoond de kosten te dragen voor aanleg van onze nieuwe haven. In 1998 werd eindelijk begonnen met de bouw ervan.
De ontgronding van de Loonse Waard is in het jaar 2009 afgerond en er is een mooi recreatiegebied maar ook een prachtig natuurgebied ontstaan. Er hebben zich zelfs al bevers gevestigd en ook de ijsvogel wordt regelmatig gesignaleerd.

Hieronder een klein fotoalbum. Klik op een foto om te vergroten en daarna te bladeren.