Bestuur

Het bestuur van wsv Hoogeerd bestaat uit:

André van den Broek
Voorzitter
email

Henk van Tilburg
Secretaris
email

Elly van Rossum
Penningmeester
email

Fons Evers
Havencommissaris
email

Perry Rengers
Havencommissaris
email

Het bestuur legt minimaal eenmaal per jaar verantwoording af tijdens de algemene ledenvergaderingen die meestal in april gehouden wordt. Verder zijn er een aantal actieve commissies.

Wilt u iets aan de leden van het bestuur voorleggen, stuur dan een email naar het het secretariaat.

Wilt u iets bespreken met het Bestuur dan kan dat voorafgaand aan een Bestuursvergadering. Het Bestuur vergadert 1x per maand.
Van 19:30 – 20:00 is tijd ingeruimd voor gesprek met de leden, indien een aanvraag is ingediend bij de secretaris onder vermelding van het onderwerp waar u over wilt praten.

Organigram

Spits (Peniche) in Franse sluis