De informatie op www.wsvhoogeerd.com of www.wsvhoogeerd.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Watersportvereniging Hoogeerd. Wij besteden uiterste zorg aan de website en streven ernaar de site zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te maken en te houden. Het kan echter voorkomen dat informatie op deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. WSV Hoogeerd kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.wsvhoogeerd.com of www.wsvhoogeerd.nl.
Het is mogelijk dat via de internetsite van WSV Hoogeerd toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De WSV Hoogeerd kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s. Evenmin kunnen rechten worden ontleend aan het plaatsen van deze internetsites en/of informatiebronnen.
De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard.

Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat WSV Hoogeerd de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

De informatie op deze site kan op ieder door WSV Hoogeerd gewenst moment worden gewijzigd.

Sluis 13 Zuid-Willemsvaart